Buku Agama Islam Terbitan

Penyalur Inspirasi Ummah

gagasan
Bismillahirrahmanirrahim

Menyampaikan pengetahuan agama dengan cara yang lebih berkesan dalam menjana generasi karimah yang memiliki ilmu yang seimbang dan akhlak yang mulia.


Membekalkan pengetahuan Islam yang murni berdasarkan Al Quran dan Sunnah dalam memantapkan aqidah ummah.


Menaikkan mutu buku agama Islam dalam seluruh tingkat masyarakat, sehingga buku agama tidak lagi sebagai bahan bacaan yang terpinggir.


Menyampaikan dakwah Islamiah secara lebih jelas dan berkesan serta menyediakan bahan rujukan yang lebih banyak lagi, bagi jangka masa yang berterusan.


Melahirkan penulis tanah air berkaliber yang dapat mencurahkan idea secara lebih murni.

 

Popular

Wadah Harian

Kamu tidak akan masuk syurga, kecuali kalau kamu beriman, dan tidaklah beriman kalau kamu belum saling berkasih sayang. Mahukah kamu, aku tunjukkan sesuatu yang bila kamu kerjakan, kamu akan berkasih sayang antara satu sama lain? Tebarkanlah salam di antaramu.

* Petikan: Imam Ghazali DN 082 1001 Mutiara Hikmah & Kata Nasihat

 
Anda Di Sini Kapsul Penerbit Gagasan